Hem

Kurs i

Självmedkänsla

Mindful Self-Compassion

På gång:

KURS I MINDFUL SELF-COMPASSION, MSC

i Lund, onsdagar med start 5 februari 2020, max 1100kr (frikort och högkostnadsskydd gäller)

Kursen motsvarar en 8-veckors kurs i MSC men kommer sträcka sig över längre tid än 8 veckor.

Förtur om man är listad på Vårdcentralen Måsen i Lund. Alla andra är välkomna i mån av plats.

För mer information och för anmälan kontakta hampus.lundinaberg@skane.se


KURS I SJÄLVMEDKÄNSLA

5-dagars intensivkurs på Skurups folkhögskola, 22/6-26/6 2020
KURS I MINDFUL SELF-COMPASSION, MSC

Lund, hösten 2019, max 1100kr (högkostnadsskydd gäller)

Kursen motsvarar en 8-veckors kurs i MSC men kommer sträcka sig över längre tid än 8 veckorÄr 8-veckorskursen i självmedkänsla något för dig?


Denna utbildning motsvarar det engelska programmet Mindful Self-Compassion, MSC, som utvecklats av psykologerna Christopher Germer och Kristin Neff. Mer om MSC kan du läsa på www.centerformsc.org


Att gå 8-veckorskursen ger dig behörighet att ansöka till lärarutbildningen i Mindful Self-Compassion (MSC Teacher Training). Kursintyg utfärdas efter färdig kurs. Kursen i självmedkänsla är inte terapi.


Forskning har visat att träning i självmedkänsla leder till ökad livstillfredställelse, ökad medkänsla med sig själv och med andra, ökad medveten närvaro i livet, samt minskad nedstämdhet, ångest och stress. Man har också sett att självmedkänsla hjälper en att upprätthålla träningsrutiner eller andra mål som man satt upp. Ju mer man övar på kursinnehållet desto större effekt. Forskning har visat att självmedkänsla leder till ökad förmåga att återhämta sig efter svårigheter i livet.


Vi är ofta hårda och kritiska mot oss själva, inte minst när vi gör något fel eller mår dåligt. Självmedkänsla handlar om att ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon som vi älskar. Självmedkänsla inkluderar att vara vänlig mot sig själv, en känsla av samhörighet med mänskligheten, och mindfulness (medveten närvaro).


Självmedkänsla är en känslomässig färdighet som alla kan lära sig. Det inkluderar bl.a. att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik, hur man kan hantera svåra känslor med större lätthet och hur man kan läka problematiska relationer (både gamla och nya).


Längst ner på denna sida hittar du två gratis meditationer från kursen.Kursledare:

Hampus Lundin Åberg, legitimerad psykolog, MSC-lärare och mindfulness-lärareHur du anmäler dig

Jag räknar med att hålla en ny kurs i Malmö/Lund hösten 2017. Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse (det är inte bindande). Det gör du genom att skicka ett email till mig (Hampus) på kontakt@hampus.org eller direkt via formuläret på denna sida. Hit kan du också vända dig om du har frågor om kursen.


Vill du få nyheter om kommande kurser m.m. i självmedkänsla så anmäl dig gärna till nyhets-

brevet genom att fylla i din mailadress nedan.

 
 

”Självmedkänsla har tre huvudingredienser. För det första behövs själv-vänlighet, att vi är snälla och förstående med oss själva snarare än hårt kritiska och dömande. För det andra behövs att vi upptäcker vår allmänmänsklighet, känna att vi hör samman med andra i det vi upplever i livet snarare än känna sig isolerad och alienerad av vårt lidande. För det tredje behövs mindfulness – att vi håller våra upplevelser i en balanserad medvetenhet, snarare än att ignorera vår smärta eller överdriva den. Vi behöver lära oss och kombinera dessa tre nödvändiga delar för att vara sant självmedkännande.” / Kristin Neff (en av psykologerna bakom kursen i självmedkänsla, MSC)

Gratis provmeditationer från kursen (som innehåller upp emot 20 olika sorters meditationer och övningar i självmedkänsla):

Denna meditation integrerar mindfulness (medveten närvaro) och självmedkänsla, och är ett sätt att träna sig i att vara närvarande i livet med en varm, vänlig attityd gentemot sig själv och sina upplevelser:

Ett av många sätt att locka fram självmedkänsla är att först väcka medkänsla gentemot någon som man spontant tycker om och sedan inkludera sig själv. Detta är vad följande meditation handlar om: